1.1. SIA „ PTV plus” , reģ. Nr. 40003659879 dibināts  2004. gada janvārī.  Birojs izvietots Jaunmārupē,  Mazcenu alejā 37.  Tā kā klientiem nav izdevīgi doties  tālākā braucienā uz biroju, tad  visbiežāk  tikšanās tiek organizēta pie klienta .

1.2. Uzņēmumā  nodarbināti 2 darbinieki, uzņēmuma  vadītāja Ilze Cepurniece- veterinārārste  un jaunais speciālists Linda Cepurniece topošais  pārtikas tehnologs .

1.3. Ilze Cepurniece sertificēts speciālists ar pieredzi  pārtikas jomā kopš 1998. gada.  Pirmā darba pieredze darbā  pārtikas jomā  gūta valsts struktūrā, veicot kontroles pārtikas uzņēmumos Rīgas pilsētā.   Vairākus gadus  darba pieredze  iegūta  ari strādājot ražošanā – gaļas  pārstrādes  uzņēmumā par kvalitātes vadītāju.

1.4. Papildus iegūtas zināšanas dažādos kursos, piemēram,  Personāla sertifikācijas Institūtā iegūti  sertifikāti  HACCP darba grupas vadītāja  2001., gadā, 2006. gadā, 2011. gadā un  SIA “SGS Latvia” ,  HACCP darba grupas vadītāja – izsniegta 2015. Gada decembrī.

1.5. 2004. gadā Personāla sertifikācija Institūtā iegūta apliecība “ Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas  ( HACCP) auditors.

1.6. Nepārtraukti tiek  apgūtas papildus zināšanas  kursos par dažādām tēmām  – Mednieku apmācība veselības un higiēnas jomā, ISO/DIS 2000 prasības pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas  sistēmai  u.c.

1.7. Linda Cepurniece  dotajā brīdī apgūst pārtikas tehnologa  zināšanas un 2019. Gadā būs  diplomēta speciāliste.  Jau pēdējā kursā  tiek apgūtas zināšanas par paškontroles sistēmas veidošanu. Linda mācās arī  no vecākajiem kolēģiem un apguvusi ēdienu tehnoloģisko karšu sastādīšanu un uzturvērtību aprēķināšanu. Šobrīd veic uzņēmumu priekšauditus, lai izveidotu uzņēmuma paškontroles rokasgrāmatu (HACCP).

1.8. SIA “PTV plus “pēc nepieciešamības piesaista speciālistus jomās , kurās tas nepieciešams, kā piemēru minot – projektētāji , arhitekti, pārtikas tehnologi  ar pieredzi,  pārtikas ķīmiķi u.c.