1.1. SIA „ PTV plus” , reģ. Nr. 40003659879 dibināts  2004. gada janvārī.  Birojs izvietots Jaunmārupē,  Mazcenu alejā 37.  Tā kā klientiem nav izdevīgi doties  tālākā braucienā uz biroju, tad  visbiežāk  tikšanās tiek organizēta pie klienta .

1.2. Uzņēmumā  nodarbināti 3 darbinieki, uzņēmuma  vadītāja Ilze Cepurniece – veterinārārste, Linda Cepurniece un Jolanta Čodare –  pārtikas produktu tehnologi.

1.3. Ilze Cepurniece sertificēts speciālists ar pieredzi  pārtikas jomā kopš 1998. gada.  Pirmā darba pieredze darbā  pārtikas jomā  gūta valsts struktūrā, veicot kontroles pārtikas uzņēmumos Rīgas pilsētā.   Vairākus gadus  darba pieredze  iegūta  ari strādājot ražošanā – gaļas  pārstrādes  uzņēmumā par kvalitātes vadītāju.

1.4. Papildus iegūtas zināšanas dažādos kursos, piemēram,  Personāla sertifikācijas Institūtā iegūti  sertifikāti  HACCP darba grupas vadītāja  2001., gadā, 2006. gadā, 2011. gadā un  SIA “SGS Latvia” ,  HACCP darba grupas vadītāja – izsniegta 2015. Gada decembrī.

1.5. 2004. gadā Personāla sertifikācija Institūtā iegūta apliecība “ Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas  ( HACCP) auditors.

1.6. Nepārtraukti tiek  apgūtas papildus zināšanas  kursos par dažādām tēmām  – Mednieku apmācība veselības un higiēnas jomā, ISO/DIS 2000 prasības pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas  sistēmai  u.c.

1.7. Linda Cepurniece  – pārtikas produktu tehnologs.  Jau studiju gados apgūtas zināšanas par paškontroles sistēmas veidošanu. Linda apguvusi ēdienu tehnoloģisko karšu sastādīšanu un uzturvērtību aprēķināšanu. Veic uzņēmumu priekšauditus, lai uzņēmumā ieviestu paškontroles rokasgrāmatu (HACCP). 

1.8. Jolanta Čodare – pārtikas produktu tehnologs. Veic uzņēmumu priekšauditus, lai uzņēmumā ieviestu paškontroles rokasgrāmatu (HACCP).

1.9. SIA “PTV plus “pēc nepieciešamības piesaista speciālistus jomās , kurās tas nepieciešams, kā piemēru minot – projektētāji , arhitekti, pārtikas tehnologi  ar pieredzi,  pārtikas ķīmiķi u.c.