Paškontroles sistēmas izstrāde pārtikas uzņēmumā:

 1. Kopš dibināšanas dienas galvenā uzņēmuma darbības sfēra   ir  Paškontroles sistēmas izstrāde pārtikas uzņēmumā
 2.  izbraucot uz vietas, iepazīstoties ar uzņēmumu un veidojot individuāli, vien šim uzņēmumam piemērotu  paškontroles, sistēmu( HACCP) .
 3. Izstrādā uzņēmuma standartus, tehnoloģiskās  instrukcijas ,
 4. Izstrādā uzņēmuma  izsekojamības procedūru.
 5. Sastāda laboratorisko izmeklējumu grafiku  , nosaka  laboratoriskos  izmeklējumus lai apstiprinātu produktu derīguma termiņus,
 6. Palīdz izstrādāt produktu marķējumu, atbilstoši likumdošanai ,
 7. Konsultē par pareizu telpu izvietojumu un iekārtu izvietojumu telpās, atbilstoši likumdošanai un higiēnas prasībām.

Personāla apmācības :

 • Personāla apmācības 
  • Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē ( MK noteikumi Nr. 545, 2015. Gads )
  •  Lekcija aptver sekojošas tēmas:
 1. Apmācību pamatojums. MK noteikumu 545 ( 2015. Gada Septembris ) skaidrojums.
 2. Produktu izsekojamība, alergēni.
 3. Pārtikas apriti regulējošie ES un Latvijas normatīvie akti.
 4. Pārtikas aprites uzraudzība Latvijā.
 5. Pārtikas piesārņojuma veidi.
 6. Pārtikas izraisītās slimības.
 7. Pārtikas izcelsmes slimību profilakse.
 8. Labas pārtikas ražošanas un higiēnas prakses pasākumi.
 9. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas un paškontroles sistēmas un pamatprincipi.
  1. Paškontroles pamati sistēma pārtikas uzņēmumā. Parasti šo veic kā papildus pakalpojumu izstrādātas paškontroles sistēmas (HACCP) gadījumā –  apmāca uzņēmumā strādājošos par paškontroles sistēmas uzturēšanu .

 

 

 

Cenas: 

Cenas par paškontroles izstrādi: pēc vienošanās, atkarībā no sarežģītības pakāpes ( no 200,00 – 500, 00 EUR par produkta grupu)   

Sanitārais minimums 10,00 EUR par personu ( grupā ne mazāk par 5 personām), ja grupas lielākas, tad pēc vienošanās.  Cena var būt nedaudz lielāka, ja  klients atrodas ārpus Rīgas.

Apmācība par HACCP pamatprincipiem pārtikas uzņēmumā  no 20 – 50 EUR, atkarībā no cilvēku skaita grupā .

Citas konsultācijas – pēc vienošanās.

cenas norādītas bez PVN